Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Interiors Awards 2020 - Ceremony

11 Δεκ. 2019

Τα «Interiors Awards» συστήνονται στη χώρα μας ως τα πρώτα βραβεία που απευθύνονται σε όσους υλοποιούν έργα αρχιτεκτονικής και διακόσμησης εσωτερικών χώρων, τα οποία ξεχωρίζουν για το υψηλό τους επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα όσο και την εξυπηρέτηση των αναγκών που καλούνται να καλύψουν σε διαφορετικούς τομείς. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν προς αξιολόγηση από τη κριτική επιτροπή των βραβείων επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα έργα και συγκεκριμένα: αρχιτεκτονικά γραφεία, σχεδιαστές και διακοσμητές εσωτερικών χώρων, μελετητές, εμπορικές επιχειρήσεις κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interiorsawards.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications