Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Cyprus Education Leaders Awards 2019 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα Education Leaders Awards, δημιουργήθηκαν με σκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις καινοτόμες πρακτικές που έχει αναπτύξει η εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Στα συγκεκριμένα βραβεία, συμμετέχουν και παρουσιάζονται εκπαιδευτικές δράσεις, που αξιολογούνται και επιβραβεύονται από την Κριτική Επιτροπή, την οποία συνθέτουν εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.educationleadersawardscy.com

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications