Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Sales Excellence Awards 2018 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα Sales Excellence Awards, τα καθιερωμένα, πλέον, βραβεία, διοργανώνονται ετησίως, από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) σε συνεργασία με την Boussias Communications, με σκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο των πωλήσεων σε ολόκληρο το φάσμα του επιχειρηματικού τομέα

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.salesexcellenceawards.gr

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications