Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Energy Mastering Awards 2017 Υποβολή υποψηφιοτήτων

28 Απρ. 2017,Αθήνα

Τα Energy Mastering Awards είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και οργανισμών για την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν κατά την παραγωγική ή λειτουργική τους διαδικασία ή έχουν υλοποιήσει επιτυχημένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.energyawards.gr/

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications