Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Best City Awards 2020 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

6 Νοε. 2020

Τα Best City Awards 2020 αναδεικνύουν και επιβραβεύσουν καινοτόμα έργα που έχουν υλοποιηθεί από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις, προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.bestcityawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications