Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

6th Ship IT Conference

28 Σεπ. 2020,Hybrid

The advent of increased data availability and transparency has led companies to review their approaches to operational efficiency and performance analysis by investigating ways to integrate data measurement into their operations and make it valuable. In this “era sense”, the 4th ShipIT Conference brings together a broad spectrum of business and IT executives to dicsuss and present the "next" day in shipping.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.shipit.gr/

Σχετικά συνέδρια

26 Σεπ. 2019
26 Σεπ. 2018
27 Σεπ. 2017
29 Σεπ. 2016
30 Σεπ. 2015

Προσεχή συνέδρια του Net Week

27 Οκτ. 2020
Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Net Week

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications