Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Patients in power | 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

28 Νοε. 2019,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το Συνέδριο «Patients in Power» έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει μια βάση διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ασθενών. Απώτερος σκοπός είναι οι ασθενείς να καταφέρουν να ενώσουν τις φωνές τους σε μια προσπάθεια να ακουστούν όλοι μαζί, γνωστοποιώντας τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικώντας ένα καλύτερο Σύστημα Υγείας το οποίο θα βελτιωθεί μέσω των εμπειριών τους και της ενεργής συμμετοχής τους στη χάραξη των νέων πολιτικών υγείας.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications