Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Energy Mastering Awards 2019 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

18 Οκτ. 2019
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και οργανισμών για την ελαχιστοποίηση, την αποτελεσματική διαχείριση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων τους ή για τις επιτυχημένες πρακτικές για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που έχουν υλοποιήσει.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications