Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

13th Maintenance Forum

10 Οκτ. 2019,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.maintenance-forum.gr/

Σχετικά συνέδρια

12 Οκτ. 2018
13 Οκτ. 2017
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications