Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

5th Ship IT Conference

26 Σεπ. 2019,Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς)

Το περιεχόμενο είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.shipit.gr/

Σχετικά συνέδρια

28 Σεπ. 2020
26 Σεπ. 2018
27 Σεπ. 2017
29 Σεπ. 2016
30 Σεπ. 2015
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications