Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Mobile Excellence Awards 2019 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

10 Ιούλ. 2019
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Tα επιχειρηματικά βραβεία που έχουν στόχο να αναδείξουν όλη την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές για την συνολική αγορά και οικοσύστημα του mobile business.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications