Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Cyprus Tourism Awards 2019 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Cyprus Tourism Awards 2019 assess and showcase optimum practices and innovative initiatives implemented by businesses and organizations of the Cypriot tourism industry: from the provision of high-quality services and the creation of novel products, to strategic investments and the contribution to the national economy.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tourismawardscy.com

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications