Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

5th Facility Management Conference

20 Μάρ. 2019,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.facilitymanagement.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications