Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

GDPR for Marketers Conference '19

29 Μάρ. 2019,Domotel Kastri

Πόσο και σε ποια σημεία επηρεάζει ο κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων (GDPR) το marketing; Ένα Συνέδριο που αναλύει τις αλλαγές που επιφέρει η υιοθέτηση της GDPR στο marketing καθώς και τρόπους με τους οποίους οι marketers μπορούν να την αξιοποιήσουν έτσι ώστε να εντοπίσουν ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gdprformarketers.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications