Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Safety & Security Conference '19

28 Φεβ. 2019,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar
Η ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, η οποία εξαρτάται απόλυτα από τον ανθρώπινο παράγοντα, και άρα προαπαιτεί ένα περιβάλλον που όχι μόνο δεν απειλεί, αλλά προάγει την ασφάλειά του.

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications