Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Safety & Security Conference '19

28 Φεβ. 2019,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar
Η ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, η οποία εξαρτάται απόλυτα από τον ανθρώπινο παράγοντα, και άρα προαπαιτεί ένα περιβάλλον που όχι μόνο δεν απειλεί, αλλά προάγει την ασφάλειά του.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.safety-security.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications