Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Facilities Management Awards 2018 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Ιαν. 2019
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar
Τα βραβεία, που διοργανώνει η Boussias Communications, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους σχετικών υπηρεσιών.
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications