Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

HTA Conference 2019

21 Ιαν. 2019,Divani Caravel Hotel

Στόχος του συνεδρίου είναι να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της εφαρμογής ενός συστήματος HTA, διερευνώντας διαμέσου των διακεκριμένων ομιλητών τις προκλήσεις που εγείρονται, καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη που δύναται να προκύψουν από την ορθή εφαρμογή του στη χώρα μας, τόσο για το ίδιο το σύστημα υγείας, όσο και για τους άμεσους αποδέκτες των υπηρεσιών του, τους ασθενείς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.htaconference.gr/

Σχετικά συνέδρια

17 Απρ. 2018
7 Φεβ. 2017
5 Νοε. 2015
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications