Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Food & Drink Business Awards - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα Food & Drink Business Awards είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν υλοποιήσει οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, περιλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων, διαχείρισης αλλαγών, καινοτομιών στην παραγωγική & εφοδιαστική αλυσίδα, περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.foodanddrinkawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications