Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

5th Business Continuity Management Forum

Δεκ. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το Business Continuity Management Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σταδιακή υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης γύρω από την επιχειρησιακή πρόληψη στη χώρα μας και να συμβάλει στη συνειδητοποίηση όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης ότι η θωράκιση της επιχείρησης αποτελεί επένδυση στη μελλοντική βιωσιμότητά της.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications