Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Cancer & Personalized Medicine Conference 2018

9 Οκτ. 2018,Divani Caravel Hotel
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το Συνέδριο διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά και στόχος του είναι να παρουσιάσει τις πιο καινοτόμες μεθόδους θεραπείας, ενώ συγχρόνως να βρει τρόπους ισορροπίας μεταξύ κόστους και υψηλής ποιότητας παροχής φροντίδας. Θα δοθεί βαρύτητα στην αναζήτηση μοντέλων παροχής φροντίδας και αποζημίωσης που δίνουν έμφαση στην αξία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://cancerconference.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=1&la=2

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications