Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

4th Project Management Congress

26 Νοε. 2009,Αμφιθέατρο OTEAcademy

Tο Project Management Congress™ 2009 έχει κεντρική θεματολογία "In search of excellence - the advantage of the Project Management Office (PMO)". Οι διεθνείς ομιλητές του Συνεδρίου θα αναπτύξουν τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές για στρατηγική διαχείριση Χαρτοφυλακίου Έργων, για την δημιουργία και ανάπτυξη Project Management Office, αλλά πρωτίστως για την βελτίωση της επιτυχίας των Έργων σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://pmcongress.boussiasconferences.gr

Διεθνείς ομιλητές

Dennis  Bolles
Dennis Bolles Διευθύνων Σύμβουλος, DLB Associates, PMPR και Συγγραφέας
Gerald  Kendall
Gerald Kendall Διευθύνων Σύμβουλος, Theory of Constraints International, PMPR και Συγγραφέας
Gerard  Hill
Gerard Hill Διευθύνων Σύμβουλος, Hill Consulting Group, PMPR και Συγγραφέας
Jack Duggal Διευθύνων Σύμβουλος, Projectize Group και PMPR
Bruce  Rodrigues
Bruce Rodrigues Member of the Board of Directors, PMI
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications