Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Container & Port Infrastructure Conference 2018

31 Οκτ. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τάσεις στο διεθνές και περιφερειακό εμπόριο, ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων και συνολική ανάπτυξη των λιμένων τερματικών σταθμών.

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications