Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Healthcare Business Awards 2018

11 Σεπ. 2018,Anais Club

Τα Healthcare Business Awards, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις, τους φορείς και τους οργανισμούς του κλάδου της υγείας για τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις, τις αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις συνέργιες και τις πρωτοβουλίες τους που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.healthcareawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications