Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Νοσοκομείο & Νοσοκομειακό Φάρμακο 2018

8 Μαι. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το συνέδριο για το Νοσοκομειακό Φάρμακο, αποτελεί ένα βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications