Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

The Future of Healthcare in Greece 2018

6 Μάρ. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

H Boussias Communications διοργανώνει το Συνέδριο για το μέλλον του ελληνικού συστήματος Υγείας, που συσπειρώνει όλους τους key shareholders της Υγείας από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications