Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Peak Performance Marketing Awards 2018 - Ceremony

3 Ιούλ. 2018
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Tα PΕΑΚ Awards αναδεικνύουν την διαρκώς αυξανόμενη βαρύτητα που έχει για τα brands το performance marketing, στο νέο ψηφιακό οικοσύστημα. Τα βραβεία θα επιβραβεύσουν την αριστεία σε όλες της τις εκφάνσεις: την υψηλή δημιουργικότητα, την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και την καινοτόμο στρατηγική. Στόχος των βραβείων είναι η μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, μέσα από επιτυχημένα case studies.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications