Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

FT Telecommunications, Media and Technology Conference '09

Το συνέδριο καλύπτει τις στρατηγικές, τεχνολογικές και λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών, Μέσων και Τεχνολογίας (ΤΜΤ) σε μια εποχή που η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στον 'ψηφιακό' κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://tmt.boussiasconferences.gr

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications