Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Loyalty Awards - Ceremony

Μαι. 2018
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα βραβεία «Loyalty Awards» αναδεικύουν τις καλύτερες πρακτικές, όσων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και είναι περήφανες για τα προγράμματα επιβράβευσης και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.loyaltyawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications