Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Loyalty Awards - Υποβολή υποψηφιοτήτων

9 Μάρ. 2018

Τα βραβεία «Loyalty Awards» αναδεικύουν τις καλύτερες πρακτικές, όσων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και είναι περήφανες για τα προγράμματα επιβράβευσης και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.loyaltyawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications