Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Talent Management Conference

30 Μάρ. 2018,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το «Talent Management Conference» θα εστιάσει στις τάσεις, τις στρατηγικές και τις βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην αναζήτηση, προσέλκυση, ενσωμάτωση, ανάπτυξη αλλά και διακράτηση του ταλέντου σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες: http://talentmanagement.boussiasconferences.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications