Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

4th Ship IT Conference

26 Σεπ. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Ένα Συνέδριο για τις βέλτιστες πρακτικές στο Management των ναυτιλιακών και εφοπλιστικών εταιρειών σε συνεγασία με τον Σύνδεσμο Διευθυντικών στελεχών Πληροφορικής εταιρειών Ναυτιλίας, την AMMITEC.

Σχετικά συνέδρια

27 Σεπ. 2017
29 Σεπ. 2016
30 Σεπ. 2015
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications