Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Slide2Open - Shipping Finance 2018

22 Φεβ. 2018,Athenaeum InterContinental

Η Slide2Open, σε συνεργασία με την Boussias Communications, διοργανώνει ένα συνέδριο για τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις στο χώρο της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.slide2open.net/shippingfinance2018/

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications