Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

IMPACT BITE (Business IT Excellence) Awards 2018 - Ceremony

Ιούν. 2018
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα βραβεία-θεσμός του Business Technology, Impact Business IT Excellence (BITE) Awards, στοχεύουν να αναδείξουν τους οργανισμούς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ με καινοτόμους τρόπους προκειμένου να προσφέρουν επιχειρηματική αξία, είτε δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είτε βελτιστοποιώντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες, είτε δημιουργώντας τα θεμέλια για ανάπτυξη, είτε βελτιώνοντας τις σχέσεις με τους πελάτες.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications