Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

IT 360º

31 Μαι. 2018,Divani Caravel Hotel
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Είναι ένα πολυσυνέδριο που συμπυκνώνει σε μια μέρα όλες τις τάσεις στους τομείς των Λειτουργιών και υποδομών Πληροφορικής, με παράλληλες συνεδρίες γύρω από θέματα όπως Data Center, IT Service Management, IoT, Operations & Lean Management, κοκ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://it360.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications