Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

GDPR & Marketing

15 Μάρ. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Πόσο και σε ποια σημεία επηρεάζει ο κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων (GDPR) το marketing; Ένα Συνέδριο που αναλύει τις αλλαγές που επιφέρει η υιοθέτηση της GDPR στο marketing καθώς και τρόπους με τους οποίους οι marketers μπορούν να την αξιοποιήσουν έτσι ώστε να εντοπίσουν ευκαιρίες.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications