Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Project Management Conference '18

17 Μαι. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Οι διεθνείς τάσεις, οι εθνικές εξελίξεις αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών παρουσιάζονται σε ένα συνέδριο για ό,τι αφορά τον τομέα της Διοίκησης Έργων. To Συνέδριο διεξάγεται με τη στρατηγική συνεργασία του ΡΜΙ Greece Chapter.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications