Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

4ο Packaging Conference

26 Απρ. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Η συσκευασία ενσωματώνει στοχευμένο branding, επικοινωνία, marketing, τάσεις, λειτουργικότητα & εργονομία, ασφάλεια, ποιότητα & συντήρηση περιεχομένου, οικονομική απόδοση, ορθολογική αξιοποίηση πόρων, αλλά και αειφορία. Το συνέδριο πρόκειται να λειτουργήσει ως πλατφόρμα μεταφοράς της απαραίτητης τεχνογνωσίας και ενημέρωσης για τις τεχνολογίες αιχμής στη συσκευασία, καθώς και για τις τρέχουσες τάσεις της εν λόγω αγοράς.

Σχετικά συνέδρια

14 Οκτ. 2015
16 Σεπ. 2014
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications