Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Health & Safety Awards 2017 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Φεβ. 2018
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα Health & Safety Awards 2017 αναδεικνύουν τα επιτεύγματα που αφορούν στην ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας από επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών.

Σχετικά συνέδρια

30 Σεπ. 2014
Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications