Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges

2 Δεκ. 2017,Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ

Το «The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges» διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Health Daily. Θα εστιάσει στις πολιτικές υγείας της Κύπρου και συγκεκριμένα στις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις στο χώρο της Υγείας αλλά και στις δομικές - αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.healthcareconferencecy.com/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications