Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges

2 Δεκ. 2017,Hilton Cyprus
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το «The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges» διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Health Daily και την Medevents & Publishing. Θα εστιάσει στις πολιτικές υγείας της Κύπρου και συγκεκριμένα στις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις στο χώρο της Υγείας αλλά και στις δομικές - αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.healthcareconferencecy.com/

Προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications