Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

Workshop on Securing patients’ access

25 Σεπ. 2017,NEW Hotel

Περισσότερες πληροφορίες: http://rarediseasesconference.boussiasconferences.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications