Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης

15 Δεκ. 2017,Αμφιθέατρο Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων

Η ετήσια συνάντηση του κλάδου έχει στόχο την ενημέρωση για τις προοπτικές και τις νέες τάσεις στις μεταλλικές κατασκευές, τις τεχνολογίες κοπής, διαμόρφωσης, συγκόλλησης, πρακτικές και προοπτικές, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διεθνούς διαδικτύωσης, ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργία συνεργειών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://weldingconference.boussiasconferences.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications