Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

Water Conference 2017

8 Νοε. 2017,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

H 4η διοργάνωση του Water Conference πρόκειται να αναδείξει τεχνολογίες αιχμής, τρέχουσες τάσεις και αναγκαιότητες στο παγκόσμια επίκαιρο θέμα του νερού (πόσιμο, λύματα ή όμβρια, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση κ.λπ.). Επιπλέον, θα παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές για την ορθολογική διαχείριση, τη διασφάλιση ποιότητας και τη διατήρηση του νερού ως πόρου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://waterconference.boussiasconferences.gr/

Σχετικά συνέδρια

6 Νοε. 2019
20 Νοε. 2018
31 Μαι. 2016
16 Ιούν. 2015
22 Μαι. 2014
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications