Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Waste & Recycling Awards 2017 - Ceremony

12 Δεκ. 2017
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και οργανισμών για την ελαχιστοποίηση, την αποτελεσματική διαχείριση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων τους ή για τις επιτυχημένες πρακτικές για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που έχουν υλοποιήσει.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications