Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Νοσοκομείο & Νοσοκομειακό Φάρμακο

7 Ιούν. 2017,Divani Caravel Hotel

Το συνέδριο για το Νοσοκομειακό Φάρμακο, αποτελεί ένα βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://hospitalmedicine.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications