Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Responsible Business Awards 2017 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Η Boussias Communications και η έκδοση Marketing Week, διοργανώνουν τα Responsible Business Awards 2017, για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τα έργα, τις ιδέες και τις συνεργασίες πίσω από τη δέσμευση των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Φορέων της χώρας μας στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.responsiblebusiness.gr/

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications