Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

e-Tail Delivery Conference 2017

30 Ιαν. 2018,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Eνα συνέδριο αναλύει όλη τη διαδικασία βελτιστοποίησης των διαδικασιών και λειτουργιών μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης.

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications