Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Waste & Recycling Awards 2017 - Ceremony

13 Δεκ. 2017

Είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και οργανισμών για την ελαχιστοποίηση, την αποτελεσματική διαχείριση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων τους ή για τις επιτυχημένες πρακτικές για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που έχουν υλοποιήσει.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wasterecyclingawards.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications