Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Digital Government Conference '17

7 Δεκ. 2017,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Μετά τις τέσσερις προηγούμενες διοργανώσεις με καλεσμένους ομιλητές όπως ο CTO της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η συγκεκριμένη εκδήλωση συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου περιεχόμενο απο το εξωτερικό σε μια ανοιχτή συζήτηση της ελληνικής κυβέρνησης για τις στρατηγικές και καινοτόμες πρακτικές υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής.

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications