Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

4th Business Continuity Management Forum

27 Νοε. 2017,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Το Business Continuity Management Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σταδιακή υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης γύρω από την επιχειρησιακή πρόληψη στη χώρα μας και να συμβάλει στη συνειδητοποίηση όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης ότι η θωράκιση της επιχείρησης αποτελεί επένδυση στη μελλοντική βιωσιμότητά της.

Περισσότερες πληροφορίες: http://bcmforum.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications