Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

3rd Ship IT Conference

27 Σεπ. 2017,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Ένα Συνέδριο για τις βέλτιστες πρακτικές στο Management των ναυτιλιακών και εφοπλιστικών εταιρειών σε συνεγασία με τον Σύνδεσμο Διευθυντικών στελεχών Πληροφορικής εταιρειών Ναυτιλίας, την AMMITEC.

Σχετικά συνέδρια

29 Σεπ. 2016
30 Σεπ. 2015
Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications